Företaget

Om oss

Företaget Daniels Mur och Puts i Stockholm är etablerad under 2008 i form av enskild firma som under 2010 blev ombildad till AB och drivs av mig Daniel Sulek som är andragenerationens murare.

Jag har byggymnasie utbildning inom mureri och puts och under senaste 12 år jobbade hos 4 medelstora byggföretag. Under min anställningsperiod jobbade jag bland annat med nyproduktion av nyckelfärdiga lecahus, fasadrenovering, badrumsrenovering, murning av öppna spisar, inomhusputs.

Kvalitetspolicy

Våra värderingar gör det naturligt för oss att fokusera på ERA behov, krav och önskemål, samtidigt som vi genomför våra arbeten på ett tids och kostnadseffektivt sätt. Vi håller oss öppna för nyheter och förbättringar i likväl produkter som i arbetssätt.

Arbetsmiljö

Vi är medvetna om vårt ansvar gentemot våra anställda och våra beställare, därför skall vi alltid arbeta systematiskt för att kartlägga risk för olyckor samt vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra dem från att uppstå.

Vi vill även skapa en så god arbetsmiljö som möjligt för allas trivsel.

Partners